Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Sociální fóbie

Typickými rysy sociální fobie jsou nepříjemné pocity v kontaktu s lidmi a snaha se těmto situacím vyhnout.

Může se jednat o jakoukoli činnost, při které se pacient cítí sledován a kriticky hodnocen a kdy může dojít k jeho selhání a nezvládnutí situace.

Příklady: běžný rozhovor, představování se, rozhovor s cizími lidmi, veřejné vystoupení, telefonování, podepisování, konzumace jídla a pití ve společnosti…

Sociální fobie - Help24.cz

Často bývá rozvinuta silná „anticipační úzkost“, tzn., že se pacient již předem velmi této situace obává a očekává, že ji nezvládne. Nyní již víme, že při úzkostném stavu jsou přítomny tělesné příznaky, mimo jiné třes rukou, nucení na močení, zrudnutí apod. Ty ale pacient většinou vnímá jako hlavní a prvotní příčinu svých obtíží.

Problémy v těchto situacích jsou ale vnímány jako nešikovný povahový rys nebo stydlivost. Ale pokud tyto obtíže dotyčného obtěžují, komplikují mu život a znemožňují mu fungování v běžných sociálních situacích (studium, pracovní kariéra, partnerské vztahy), měl by vyhledat odbornou pomoc!

Sociální fobie a alkohol

Velmi rizikové jednání je zneužívání alkoholu ke snižování napětí před „rizikovou“ situací. Alkohol v malých dávkách skutečně snižuje napětí, ale hrozí zde rozvoj závislosti, kdy pak pacient situaci bez alkoholu skutečně již nezvládne a k jejímu zvládnutí bude potřebovat stále větší dávky alkoholu. Podobné riziko hrozí u dlouhodobého podávání anxiolytik (léky na snížení úzkosti).

Terapie: Léčbou volby je kognitivně behaviorální terapie. Vhodná je též podpůrná psychoterapie. Při podávání psychofarmak je potřeba počítat s dlouhodobým užíváním antidepresiv a později s jejich velmi opatrným vysazováním. V případě výrazných obtíží pacienta je vhodné oba postupy zkombinovat.

Kazuistiky:

Alena, 43 let, podnikatelka, přebírala zboží, které jim do firmy přivezli. Při podepisování dokladu se jí před řidičem výrazně roztřásly ruce. Bylo jí to velmi trapné, protože byla přesvědčena, že si toho musel všimnout a muselo mu to připadat podivné. Trochu ji to zaskočilo a musela se k té situaci znovu vracet. Když měla podepisovat v dalších dnech přejímací doklady, začala se pozorovat a hlídat. Už když přicházeli řidiči do její kanceláře, zjišťuje u sebe velmi výraznou nepohodu a čeká problém, který určitě přijde. Zkoušela se ovládnout silou vůle, ale to se jí nedařilo. Proto se začala těmto situacím vyhýbat, nechala podepisovat doklady kolegu. Přijala to jako řešení i když nešikovné, protože vnímala, že je na někom závislá. Problémy ale začala mít i v bance a na poště, kde musela před úřednicemi opět něco podepisovat. Nemohla tyto povinnosti na někoho převést, proto se rozhodla vyhledat odbornou pomoc.


Jitka, 26 let, programátorka, začala mít problémy při představování v telefonu. Opakovaně se při vyslovování svého jména zadrhla. Když měla někam zavolat, tak to začala co nejdéle odkládat. Pokud někdo zavolal ji a rychle se představila, nebyl to takový problém, jako když měla volat sama. Pokud se při představování začala zadrhávat až tak, že nemohla vyslovit své jméno, telefon raději položila. V zaměstnání se začala vyhýbat úkolům, kdy se musela domlouvat o nějakých záležitostech po telefonu. Problém se ale začal rozšiřovat i na situace, kdy se musela představit i osobně při jednáních ve firmě nebo při jednáních na úřadech, kde musela sdělit své příjmení.

Výše uvedený text je použit se svolením MUDr. Petra Kopisty, www.uzkost.cz

Kam dál: Úzkostné poruchyModel úzkostiAgorafobieSpecifické fobie, Panická poruchaGeneralizovaná úzkostná poruchaObsedantně kompulsivní poruchaReakce na závažný stresTerapie