Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Panická porucha

Panická porucha je velmi nepříjemným onemocněním. Pro tuto poruchu jsou typické záchvaty velmi silné úzkosti, které se nepředvídatelně opakují. Dotyčný prožívá velmi výraznou obavu, neví, co se s ním děje. Neví, zda je v tu chvíli ohrožen na zdraví nebo na životě, obává se často i ztráty kontroly. Často se v klidu obává nového záchvatu, má strach ze strachu. Bývají přítomny tělesné příznaky z celého širokého spektra, tak jak byly uvedeny v modelu úzkosti (bušení srdce, chvění, pocení, obtížné dýchání, pocit závratě, obava ze ztráty kontroly.)

Panická porucha - Help24.cz

Terapie: Možnosti jak řešit panické stavy jsou opět jak psychofarmakologické, tak i psychoterapeutické. Terapií volby je Kognitivně behaviorální psychoterapie.

Kazuistiky:

Eva, 48 let, prodavačka, byla ve svém bytě sama, čekala na návrat dalších členů rodiny. Bez zjevné příčiny se jí zamotala hlava a začalo ji bušit srdce. Otevřela si okno, aby se nadýchala čerstvého vzduchu. Stav se nezlepšoval, spíše naopak, proto se začala o sebe silně obávat. Měla pocit, že musí okamžitě něco udělat, ale nevěděla co. Po chvíli stav odezněl sám. K lékaři zprvu jít vůbec nechtěla, obávala se nepochopení. Když se ale tento stav opakoval, tentokrát v práci, k lékaři zašla. Ten nezjistil žádné onemocnění a doporučil léky na zklidnění.

Výše uvedený text je použit se svolením MUDr. Petra Kopisty, www.uzkost.cz

Kam dál: Úzkostné poruchyModel úzkostiAgorafobieSpecifické fobieSociální fobie, Generalizovaná úzkostná poruchaObsedantně kompulsivní poruchaReakce na závažný stresTerapie