Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Orientační test školní zralosti

Pokyny pro vyhodnocení:

Kresba mužské postavy

 1. Nakreslená postava musí mít hlavu, trup a končetiny. Hlava je s trupem spojena krkem a není větší než trup. Na hlavě jsou vlasy (popřípadě je zakrývá čepice nebo klobouk) a uši, v obličeji oči, nos a ústa. Paže jsou zakončeny pětiprstou rukou. Nohy jsou dole zahnuté. Znázornění mužského oblečení. Postava je nakreslena syntetickým (obrysovým) způsobem.
 2. Splnění všech požadavků jako v bodě 1, kromě syntetického způsobu zobrazení. Tři chybějící části (krk, vlasy, všechny prsty na rukou, zahnuté nohy, ne však části obličeje!) mohou být prominuty, jsou-li vyváženy syntetickým zobrazením.
 3. Kresba musí mít hlavu, trup, končetiny. Paže nebo nohy jsou nakresleny dvojčarou. Tolerujeme vynechání krku, uší, vlasů, oděvu, prstů a chodidel. Též tolerujeme hlavu větší než trup případně jiné špatné proporce postavy.
 4. Primitivní kresba s trupem (jakkoli zobrazeným, tj. třeba několika ovály, trojúhelníkem apod., ne však pouze řadou knoflíků!). Končetiny (stačí jen jeden pár) jsou vyjádřeny jednoduchými čarami.
 5. Chybí jasné zobrazení trupu (hlavonožec), pouze knoflíky mezi končetinami nebo k hlavě připojen trup bez končetin. Čmárání.

Trojice geometrických obrázků

Za výsledek v tomto subtestu považujeme součet nakreslených trojic v obou řádcích dohromady. Trojici musejí tvořit obrázky ve stejném pořadí jako v předloze.

Tolerujeme nepřesnost kresby:

 • šišatý kroužek
 • nerovnostranný čtverec, trojúhelník
 • nedotažení pravého úhlu v křížku, „X“, čtverci a obdélníku

Křížek v prvním řádku musí být tvořen přibližně svislou a vodorovnou čarou, „X“ musí být proti křížku v první řádce nakloněný. Tolerujeme přetažení pravých okrajů rámečků jedním obrázkem.

Počet správných trojic Známka
12 a více 1
10 – 11 2
5 – 9 3
3 – 4 4
2 a méně 5

Zobrazení psacího písma

 • Přesné napodobení předlohy,tj. všechna písmena jsou jasně čitelná, řádek písma rozdělený na tři části (zleva), tečka nad písmenem „i“ a za větou. Napsané písmo musí tvořit jeden vodorovný řádek, který se na délku vejde do rámečku.
 • Při napodobení předlohy není čitelné 1 písmeno. Tolerujeme vynechání jedné tečky. Písmo tvoří 3 slova. Řádek nemusí být vodorovný, ale musí se vejít na délku do rámečku.
 • Požadujeme 5 čitelných písmen. Věta tvoří alespoň dvě části, na délku se nemusí vejít do rámečku (může přesáhnout, event. část může být napsána nad nebo pod řádkem uvnitř rámečku). Tolerujeme vynechání obou teček. Začáteční písmeno nemusí být větší než ostatní.
 • Alespoň 2 písmena jsou čitelně napodobena. Písmo nemusí tvořit řádek.
 • Čitelné napodobení 1 písmena, event. jen čmárání.
Čtěte také:  Dotazník nikotinové závislosti

Obkreslení skupiny bodů

Přesné napodobení předlohy. Puntíky (ne kroužky apod.) musejí být svisle i vodorovně v úplném zákrytu. Zmenšení obrazce je přípustné, zvětšení nesmí být o více než o polovinu. Tolerujeme vychýlení jednoho puntíku a kreslení puntíků jako nevyplněných kroužků. Nakreslená skupina bodů se vnějším obrysem ještě podobá předloze (dole užší než nahoře). Tolerujeme nesprávný počet teček a jakékoliv vychýlení z řádky a sloupce. Tečky ještě tvoří nějaký uzavřený tvar (obdélník, čtverec, kosočtverec, kruh, elipsu aj.) Puntíky jsou volně rozptýlené po ploše, event. jen čmárání.

Zdroj: http://www.ssvp.wz.cz/Texty/testskolzral.html