Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Jste zralí pro psychoterapii?

Písmenem A jsou označeny ty vnitřní stavy (případně vztahy k lidem), které dávají naději na spontánní úpravu, písmenem B pak ty, které by měly být léčeny odborně a psychoterapie je u nich postupem nadějným. Písmeno C pak někde používám pro ty poruchy, u nichž psychoterapie může být dobrou pomocnou metodou léčby, ne však jedinou.

Míra úzkosti

A. Zvýšená citlivost na některé podněty doprovázená snahou o zpracování nepříznivě působících vlivů; schopnost učit se novým strategiím se mírně zvyšuje nebo zůstává neovlivněna. Krátkodobě se mohou vyskytovat příznaky jako nespavost, nevolnosti, bolesti hlavy, třesy, svalové napětí apod.

B. Zhoršená schopnost vnímání, soustředěnost na detaily, ulpívání pozornosti nebo její přeskakování z věci na věc. Zhoršená schopnost učit se dosud nevyzkoušeným postupům. Tělesné příznaky se stávají chronickými, obtěžují, člověk se obává jejich nástupu i v době, kdy ho právě nesužují.

C. Neschopnost vnímat. Panika. Útěk do vnitřního světa. Prožitky postiženého jsou pro ostatní lidi nesrozumitelné, i když se jim snaží něco sdělit.

Nálada

A. Krátkodobě zhoršená, stav rozladěnosti, nepohody.

B. Dlouhodobě skleslá, smutná, případně střídaná záchvaty vzteku.

C. Deprese, prožívaná jako zavalení kamenem. Případně střídaná nepřirozeně vysokou aktivitou, při níž člověk spoustu věcí začíná a žádnou z nich řádně nedokončuje.

Schopnost pracovat a odpočívat

A. Schopnost pracovat v podstatě nezhoršená, nanejvýš krátké výpadky. Odpočinek pasivní, omezení zájmů.

B. Časté pracovní neschopnosti pro banální onemocnění. Vyšší spotřeba léků proti bolestem, proti nespavosti, pro uklidnění. Ztráta dřívějších zájmů.

C. Neschopnost soustavně pracovat stvrzená případně přiznaným invalidním důchodem.

Vztahy k lidem
A. Konfliktní, ale s perspektivou usmíření. Omezené, ale s perspektivou obnovy.
B. Dlouhodobá závislost nebo nepřátelství nebo kombinace obojího, charakteristická pro vztahy k nejbližším lidem. Vůči ostatním lidem převládá tendence dlouhodobě omezovat kontakty.
C. Izolovanost.

Čtěte také:  Je čas vaším nepřítelem?

Životospráva
A. Bez velkých změn.
B. Změna ve smyslu déledobého přejídání, zvýšeného kouření, pití alkoholu, užívání povzbuzujících drog.
C. Zanedbávání tělesných potřeb, zhoršená vlastní hygiena.

Životní spokojenost
A. Krátkodobě snížená
B. Dlouhodobě zhoršená.

Sebehodnocení
A. Nezměněné.
B. Představa o sobě jako o oběti, smolaři, pocity méněcennosti.

Schopnost řešit náročné situace
A. Člověk je schopen udělat kompromis mezi tím, co sám chce, a tím, co je reálně možné. S tímto kompromisem se posléze spokojí.
B. Řešení je spíše symbolické. Příznaky poruchy duševního zdraví se bezděky stávají také řešením, poskytují člověku alibi na to, že se mu nepodařilo záležitost vyřešit v reálné rovině.
C. Jediným dostupným řešením je únik od skutečného světa.

Pokud jste většinou volili variantu B, jste pro psychoterapii zralí. Tomu, kdo ji zvolil, nezbývá nic než poblahopřát k nevídané míře upřímnosti vůči sobě samému. Klient, který by přišel do psychoterapeutického zařízení požádat o léčbu a rovnou o sobě sděloval to, co uvádí varianta B, je spíše výjimečným případem. Častěji do léčení přichází člověk, který při prvním kontaktu s psychoterapeutem zdůrazňuje příznak (nespavost, neklid, pocit nedostatku dechu, bušení srdce, potivost, závratě, únavu, neschopnost večer usnout, lítostivost atp.), nebo udává určitý izolovaný problém, který se později ukáže jako daleko komplexnější. Psychoterapeuticky orientovaný odborník ví, že jeho názor na klientovy potíže závisí na době, kterou rozboru klientových těžkostí oba věnují.