Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Jste závislí na Internetu?

Přestože panují pochybnosti o existenci internetové závislosti jako nemoci, bylo uveřejněno několik dotazníků sloužících uživatelům k ověření, jak na tom se sítí jsou. Dle mého názoru mohou být takové texty důležité, aby se zjistilo, zda je „něco špatně“ celkově a poté, když se to „něco“ najde, se už musí přistoupit k hledání konkrétních psychických poruch.

Dle Johna Sulera:

 • Zanedbáváte kvůli Internetu důležité věci ve svém životě?
 • Narušuje Internet vztahy s významnými lidmi vašeho života?
 • Bráníte se nebo jste rozrušeni, když někdo kritizuje váš internetový život?
 • Vyčetl vám někdo pro vás důležitý váš internetový život a byl při tom rozrušený?
 • Cítíte úzkost či vinu při přemýšlení o Internetu?
 • Zjistili jste někdy, že skrýváte před ostatními váš internetový život?
 • Snažili jste se toho nechat, ale nešlo to?
 • Když jste k sobě upřímní, myslíte, že je tady nějaký jiný důvod, proč to děláte?

Pokud dvakrát odpovíte kladně, tak je vše v pořádku. Mnoho souhlasů (5-8) znamená velký problém.

Tento test je součástí článku Závislost na Internetu – bluf, či realita?


Další dotazník vymyslela Kimberly Youngová z Centra pro online závislost:

 • Cítíte se často zamyšlen do online záležitostí, i když jste zrovna offline?
 • Cítíte, že potřebujete trávit víc a víc času online, abyste mohli dosáhnout úspěchů?
 • Nejste schopni kontrolovat své využívání Internetu?
 • Cítíte se nepokojný a rozrušený, když se máte odpojit od Internetu?
 • Utíkáte k Internetu od životních problémů nebo od pocitů jako vina, bezmoc, deprese?
 • Lžete své rodině a přátelům o tom, jak často a jak dlouho jste online?
 • Riskujete ztrátu vztahů, práce či kariéry kvůli využívání Internetu?
 • Vracíte se hned na Internet i po ohromné útratě za internetové služby?
 • Nedokážete projít offline skrz zátěžové citové situace, potlačujete je?
 • Zůstáváte online déle, než jste původně zamýšleli?
Čtěte také:  Šikana na pracovišti

(Tyto otázky představují výzvu k zamyšlení, nikoli nějaké měřítko.)

Lynne Robertsová přednesla některé fyziologické důsledky velmi častého využívání Internetu:

 • Vytváří se určitý podmíněný reflex (zvýšený tep a tlak) při modemovém připojování.
 • Při pobytu v menší skupině na Internetu (chat) se člověk dostane do jiného stavu mysli podobného tranzu či meditaci (totální koncentrace na obrazovku monitoru).
 • Při rychlém posunování textu se vytvářejí obrazové halucinace podobné snům.
 • Vyvíjí se extrémní rozrušenost, když připojeného uživatele vyruší něco z vnějšího světa.