Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Je čas vaším nepřítelem?

Dříve se říkalo, že čas jsou peníze. Dnes máme za to, že čas je podstatně cennější než peníze. Čas má řadu nevýhod – nedá se rozmnožit, a když vám zbude, nedá se uschovat na příště. Nikdo vám ho nemůže ani půjčit, ani darovat, tím méně prodat. Polovině ho chybí alespoň polovina, tedy více než polovina respondentů různých výzkumů uvádí, že by potřebovali navíc aspoň 50 procent času, který mají. Jak jste na tom vy? Tento test doplňuje test „Umíte hospodařit s časem?“.

Instrukce: Přečtěte si dotazník a posuďte, zda popisované chování se u vás vyskytuje skoro pořád (3 body), často (2 body), občas (1 bod) a téměř nikdy (0 bodů).

 1. Každý den počítám s časovou rezervou dvou hodin. Pokud není práce, využiji je k odpočinku.
 2. Znám a přijímám svůj biorytmus, a proto se snažím, pokud je to trochu možné, rozvrhnout si úkoly tak, abych s ním pracoval v souladu, tj. zejména v době, kdy jsem výkonný.
 3. Denně si plánuji alespoň dvě hodiny, kdy budu dělat, co mě právě napadne a co se mi chce.
 4. Nemusím dělat všechno sám.
 5. Dokážu rozlišit důležité a méně důležité úkoly a nejprve se věnuji těm důležitým.
 6. Každý rok mám alespoň 14 dnů dovolené vcelku, kdy dělám vše, jen ne to, co souvisí s mým zaměstnáním.
 7. Každý den mám určitý vymezený čas, kdy se nenechám nikým a ničím rušit.
 8. Alespoň jeden den víkendu věnuji své rodině a koníčkům. 9. Mám-li špatný den, hrozí mi třeba chřipka, všeho nechám a odpočinu si. 10. Dokážu říci komukoli ne, když mne chce připravit o čas v době, kdy mám důležitější práci.
 9. Nedělá mi potíže odhadnout, kolik času mi která práce zabere, a podle toho si plánuji svůj časový rozvrh.
 10. Zvládám věci tak, abych nepracoval v časovém stresu.
Čtěte také:  Jaké pudy ve vás dřímají?

Vyhodnocení

Sečtěte si body, kterých jste dosáhli.

 • 0 až 10 bodů: Čas je vás nepřítel. Je v tom ale nevinně, to vy jste ho do této pozice zatlačili.
 • Chcete po sobě víc, než je možné. Výsledkem je stres, zpoždění za životem, začarovaný kruh, z něhož se těžko hledá cesta ven. Přestaňte po sobě chtít nemožné, snižte svá očekávání a aspirace.
 • 11 až 20 bodů: Snažíte se, ale nejste dostatečně důslední, abyste si svůj čas uhájili. Ve snaze podat výkon zapomínáte na sebe.
 • 21 a více bodů: Umíte dobře nakládat s časem. Nezanedbáváte se, rozumíte i sami sobě a svým biorytmům.

Test byl převzat z knihy Tomáše Nováka: Otestujte si svou duši. Vydala Grada Publishing, 1998.

Zdroj: http://stoplusjedna.newtonit.cz/stare/200502/so02a58a.asp