Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Dotazník nikotinové závislosti

OTÁZKY ODPOVĚDI BODY
Jak brzy po probuzení si zapálíte svoji první cigaretu? Do 30 min.
Po 30 min.
1
Je pro Vás obtížné nekouřit v místech, kde je to zakázáno (např. kino, kostel, knihovna)? Ano
Ne
1
Které cigarety byste se velice neradi vzdali? První ranní
Některé jiné
1
Kolik cigaret denně kouříte? Do 15
16-25
26 a více

1
2
Kouříte častěji během prvních hodin po probuzení než během dalších hodin dne? Ano
Ne
1
Kouříte když jste upoután většinu dne na lůžko? Ano
Ne
1
Kolik nikotinu obsahuje Vaše cigareta, kterou kouříte? 0,9 mg a méně
1,0 – 1,2 mg
1,3 mg a více

1
2
Vdechujete kouř? Nikdy
Občas
Vždy

1
2

Hodnocení dotazníku:

Závislost na nikotinu počet bodů
Malá 0-4
Mírná 4-6
Silná 6 a víc

Kandidáty odvykací léčby pomocí nikotinových náhražek jsou kuřáci, kteří v níže uvedeném dotazníku dosáhli 5 a více bodů.

Kuřáci, kteří ještě nemají žádné zdravotní potíže, si často riziko spojené s kouřením neuvědomují nebo nepřipouštějí a věří, že se jich netýká. Ti, kteří si více váží svého zdraví a nechtějí vystavovat pasivnímu kouření své blízké ani kolegy v zaměstnání, by rádi se svým zlozvykem přestali a uvažují o nekuřáctví. Někdy jsou to i důvody finanční, které nutí kuřáka, aby přemýšlel o tom, že kouření zanechá.

Čtěte také:  Umíte hospodařit s časem?