Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Co čekáte od partnerských vztahů?

V následujícím testu je řada tvrzení o partnerském soužití. Svůj názor na ně vyjádřete slovy „je to pravda“, nebo „není to pravda“. Čísla tvrzení, která považujete za pravdivá, si poznamenejte. Není přitom důležité, zda jste již vdaní nebo ženatí. Podstatné je, že do uvedených tvrzení dosazujete člověka, s nímž žijete nebo chcete žít. Slovo partner se v testu používá pro protějšek bez ohledu na pohlaví.

 1. Vaše soužití bude klapat, budete-li oba dobří. Nebylo by dobré, pokud by byl jeden lepší než druhý.
 2. Milujete svého partnera a jeho ztrátu byste asi nepřežili.
 3. O svůj protějšek musíte pečovat.
 4. Partner je vám oporou.
 5. Ve vztahu dvou blízkých lidí je třeba jasně vymezit práva a povinnosti.
 6. Chcete s partnerem sdílet život v dobrém i zlém. Ale poradíte si sami.
 7. Chcete především žít svůj život. Nebýt nikým řízeni a nikoho neřídit.
 8. Nechcete rozhodovat o tom, co je pro partnera dobré a co ne. Má svou hlavu a úsudek.
 9. Jste s partnerem jedno tělo a jeden duch.
 10. V mnoha věcech je váš partner jako dítě. Mnohé věci musíte řešit za něj.
 11. Co váš partner dělá, dělá dobře.
 12. Své povinnosti a závazky vůči partnerovi plníte a předpokládáte, že i on bude jednat obdobně.
 13. Přátelství je mnohdy víc než láska.
 14. Máte se rádi takoví, jací jste.
 15. Kdyby vás partner opustil, mrzelo by vás to, ale život by šel dál.
 16. Děsí vás myšlenka, že byste mohli zůstat sami.
 17. Vás protějšek by se měl od vás ledacos dobrého naučit.
 18. Svému partnerovi se rádi podřizujete.
 19. Manželství je především tisíc drobností, které je třeba zařídit.
 20. Nebojíte se opuštěnosti, i když opuštěni být nechcete.
 21. Neradi měníte své zvyky. Partnerský vztah není důvodem k takové změně.
 22. Kdyby vás partner podvedl, trápilo by vás to, ale určitě byste se s tím vyrovnali.
 23. Žít rovná se milovat.
 24. Rádi vysvětlíte svému partnerovi, čemu nerozumí. Poučíte ho.
 25. Jste rádi, když vám partner radí, co a jak.
 26. Své city vůči partnerovi, jakkoli hluboké, nedáváte příliš najevo.
 27. Základ partnerství vidíte ve fair hře obou.
 28. Dáváte přednost samostatným postelím před manželskými.
 29. Muž a žena jsou osoby stejně kvalitní.
 30. Milujete a jste milováni – co víc si přát.
 31. Partner musí aspoň trochu poslouchat a podřizovat se.
 32. Vzájemné soupeření mezi partnery je nesmysl.
 33. Někdy máte chuť partnera trochu pozlobit, vyprovokovat ho.
 34. Láska přijde a odejde. Důležité je, co partnery spojuje mimo ni.
 35. V ideálním případě by každý z partnerů měl mít svou ložnici.
Čtěte také:  Znaky poruchy pozornosti a hyperaktivity

Jaký jste typ?

Podle toho, jaké odpovědi u vás převažují, patříte do určitého modelu chování a očekávání v partnerských vztazích.

 • Převažuje-li souhlas s položkami 1, 8, 15, 22 a 29, jste typ rovnocenný.
 • Převážný souhlas s položkami 2, 9, 16, 23 a 30 – jste typ romantický.
 • Většinový souhlas s položkami 3, 10, 17, 24 a 31 signalizuje typ rodičovský.
 • Dětský typ souhlasí většinou s položkami 4, 11, 18, 25, 32.
 • Rozumový typ souhlasí většinou s položkami 5, 12, 19, 26, 33.
 • Přátelský, ne však závislý typ, preferuje položky 6, 13, 20, 27, 34.
 • Nezávislý typ má většinový souhlas v položkách 7, 14, 21, 28, 35.

Typ, u něhož je nejvíce položek, s nimiž souhlasíte, je vaším preferovaným scénářem partnerského vztahu. Je možné jej uvádět i procenty. Souhlas s jednou položkou znamená dvacetiprocentní přijímání toho kterého modelu.

Hodíte se k sobě?

Pokud test vyplní i váš partner, porovnejte svoje a jeho představy. Naději na spokojené soužití mají například dva rovnocenní partneři. Typ rovnocenný si slušně rozumí i s typem nezávislým a přátelským. Dva romantici jsou na první pohled to pravé, leč kdo za ně udělá ono nic, které pokud není učiněno, umoří i dobré manželství? Kdo nakoupí, zaplatí složenky atd.? Oba partneři přísahající na model nezávislý jsou pravým opakem romantiků. Mohli by si rozumět, ale podobně jako u romantiků – kdo nakoupí, zaplatí atd.? Model rodič a dítě se doplňuje. Velký třesk nastane, když „dítě“ dospěje. Samozřejmě také typ dítě a dítě se poškorpí, jak zákon káže. Romantik zřejmě nesnese typ rodičovský ani rozumového partnera. Model dítě a romantik jdou sice zdánlivě dohromady, ale také to není ideální.

Zdroj: http://stoplusjedna.newton.cz/stare/200509/so09a58a.asp