Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Umíte manipulovat lidmi?

Být citový a citlivý jsou charakteristiky poněkud odlišné. Je možné citlivě reagovat na ledacos a city projevovat jen ve vztahu k někomu nebo něčemu. Škála jde od velmi střídmého projevu až po uzlíček citů a nervů. City, vlastní i cizí, lze používat a samozřejmě je zneužívat. Nebo jim podléhat. Následující test naznačí odpověď na otázku, zda svým citům vládnete, nebo jste jejich otrokem.

Test byl převzat k knihy Tomáše Nováka Testy osobnosti 2. Vydala GRADA Publishing, 2005.

Jsem zodpovědný nejen za sebe, ale i za další dospělé osoby.
Důvěřovat, ale prověřovat, je správná zásada. Zejména pokud je kladen důraz na prověřování.
Lidem kolem mne není třeba říkat celou pravdu.
Není třeba hned lhát. Pravda ale musí být upravena tak, aby ji posluchač přijal.
Mám hodně životních zkušeností a netajím se s nimi.
Rychlost jízdy je třeba přizpůsobit stavu vozovky. V mezilidských vztazích platí, že sdělení druhým lidem je třeba přizpůsobit tomu, co chtějí slyšet.
Hoj, hoj, hola hoj, budoucnost je boj..., tak se, chlapče, boj," tahle Nohavicova písnička má hlubokou pravdu.
Lidé myslí jen na sebe. Z toho je nutno vycházet.
Jen taktické chování vede k cíli.
Trocha lichocení nikoho nezabije, ale potěší.
Pokud něco chceme, je výhodné druhé lidi orientovat správným směrem.
Účel světí prostředky.
Někdy to může platit i naopak. Prostředky potom mohou být tak jemné, že účel je přijatelný.
Vím, co chci.
Vím, co je dobré nejen pro mne, ale i pro druhé.
Lidé potřebují pomoc, jen tak dosáhnou svých cílů.
Taktika a strategie patří k úspěšnému přežití málem stejně jako vzduch a voda.
Když lidem říkáme, co chtějí slyšet, je s nimi hned lepší pořízení.
Jsem schopen najít cestu k dosažení cíle.
Dokážu za všech okolností zachovat sebekontrolu alespoň natolik, abych věděl, co je dobré a co ne.