Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Umíte aktivně naslouchat?

Umění jednat s lidmi patří k nejsložitějším a nejnáročnějším disciplínám a bývá proto dovedností vzácnou a nad jiné ceněnou. K této dovednosti patří i umění naslouchat.

Při jednání si všímám nejen toho, co druhý říká (obsahu), ale také toho, jak to říká. Tónu, intonace či zabarvení hlasu.
Po ukončeném jednání jsem schopen podat detailní, přesný popis partnera, s nímž jsem jednal.
Při jednání sleduji výraz tváře partnera, jeho gesta, postoj a pohyby (řeč těla).
Mimikou, gesty i poznámkami dávám při řeči partnera viditelně najevo, že poslouchám.
I když mě sdělení partnera příliš nezajímají, ovládám se a nedávám nezájem žádným způsobem najevo.
Kladu otázky, které signalizují můj zájem o druhého a jeho potřeby.
Po ukončení rozhovoru jsem schopen podat objektivní a celistvý záznam jeho průběhu, klíčových momentů a závěrů akceptovaných oběma stranami.
V průběhu času dohodnutého k jednání mám vypnutý mobil nebo telefon, nenechám se vyrušovat žádnými vedlejšími podněty, nedávám najevo nudu, nezájem, nervozitu atp.
V průběhu rozhovoru dám najevo poznámkou nebo otázkou něco pozitivního, co jsem si zapamatoval o druhé straně z předchozího jednání. Oslovuji druhého jménem.