Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Podléháte citům?

Být citový a citlivý jsou charakteristiky poněkud odlišné. Je možné citlivě reagovat na ledacos a city projevovat jen ve vztahu k někomu nebo něčemu. Škála jde od velmi střídmého projevu až po uzlíček citů a nervů. City, vlastní i cizí, lze používat a samozřejmě je zneužívat. Nebo jim podléhat. Následující test naznačí odpověď na otázku, zda svým citům vládnete, nebo jste jejich otrokem.

Test byl převzat k knihy Tomáše Nováka Testy osobnosti 2. Vydala GRADA Publishing, 2005.

Dáváte almužnu žebrákům, kteří své nesnáze nadsazují až k vydírání?
Rozpláčete se při sledování dojemného filmu nebo televizní inscenace?
Máte uschovány dávné milostné dopisy?
Máte několik posvátných suvenýrů, například vzpomínek na dávné kamarády nebo zesnulé příbuzné?
Soudíte, že je lépe jít pěšky než počkat na tramvaj? (Rozumí se v běžných podmínkách.)
Když vidíte nešťastného nebo postiženého člověka, stydíte se za to, že je vám ve všech směrech lépe než jemu?
Platí: raději se nedívám na zprávy v televizi, jsou to samé tragédie.
Slyšíte-li verš „Skloňuje ve všech pádech, co mělo lásky nádech“, vybaví se vám vzpomínka na třeba i dávný citový vztah?
Souznění duší je základem každého kvalitního partnerského vztahu. Souhlasíte?
Vánoce bez televizních pohádek by pro vás nebyly žádné Vánoce. (Ano - nebyly.)
Když mě někdo nechápe, překrucuje to, co jsem řekl či udělal, je mi to tak líto, že se rozpláču. Je to tak?
Je pravda, že moje soukromé problémy značně ovlivňují můj pracovní výkon.
V emočně závažných situacích se červenám.
Když mi někdo křivdí, nespravedlivě mě obviňuje, nejsem schopen se bránit. Je to ve vašem případě pravda?
Ztrácím hlas v nepříjemných situacích trémy či studu.