Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Jste schopni jednat?

Jak jednat v té nebo oné situaci, jak na ni reagovat? Právě schopnost jednat nám pomůže udělat z otřesu, který nás v životě postihne, užitečnou událost. Jak jste schopni reagovat, by měl ukázat následující test.

Jednáte zpravidla tak, že
Když dojde k nečekané události,
Nastane situace, která je rozhodující pro další vývoj událostí
V každodenním životě máte rádi
Vaši blízcí vás charakterizují jako člověka
Když se pouštíte do něčeho nového
Máte-li před sebou přesně stanovený cíl,
Máte-li naplánovat týmovou práci,
Schopnosti druhého posuzujete podle
Když něco děláte a musíte to najednou přerušit,