Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Jakou máte sebedůvěru?

Test byl převzat k knihy Tomáše Nováka Testy osobnosti 2. Vydala GRADA Publishing, 2005.

K optimálnímu výkonu potřebuji povzbuzení druhých.
Přemýšlím, jak dosáhnout většího sebevědomí.
Se svými dosavadními životními výsledky jsem:
Na mínění lidí z mého okolí mi:
Ve srovnání s jinými jsem:
Mínění autorit v oboru je pro mne:
V porovnání s jinými jsem:
O chování druhých ke mně přemýšlím:
Ve společnosti bývám:
Myslím, že lidé mne: