Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Jak vám jde jednání a vyjednávání?

Tento malý test podává informace o míře našeho idealismu i schopnosti ustupovat druhým. Vysoký počet kladných odpovědí svědčí o málo realistickém přístupu k životu. Nadměrný počet negativních odpovědí může svědčit o přemíře pragmatismu, skepse až cynismu.

Test byl převzat k knihy Jaroslava Štěpánka Umění jednat s lidmi 2, Komunikace. Vydala Grada Publishing, 2005.

Lidé jsou rozumné bytosti a podle toho se také zpravidla chovají.
Lidé si většinou sami uvědomí, že chybovali, a příště se podle toho zachovají.
Normální dospělý člověk ví, co se sluší a patří, a chová se podle toho k druhým lidem.
Většina lidí nemá zájem druhého nějak poškodit, využít či ošidit.
Není mi příjemné upozornit druhého, že jeho jednání je pro mne nepříjemné.
Upozornit druhého na chybu nebo nedostatek vede k hádce nebo roztržce.
Raději mlčím nebo trochu ustoupím, než bych se pouštěl do sporu.
Je lepší mít svůj klid, než se dohadovat s druhými lidmi.
Souhlasím s věčnou pravdou "Moudřejší ustoupí".
Mezilidské vztahy jsou budovány na hlubokých mravních základech a ne na hokynářském "Má dáti - dal".
Chováme-li se dobře k druhým lidem, budou nám oplácet stejným.
Nikdo nemá zájem poškodit nás, pokud neškodíme my jemu.