Psychologická poradna

Psychologická poradna prostřednictvím těchto stránek je ZDARMA. Dotazy formulujte pokud možno krátce, srozumitelně a výstižně. Odpověď psychologa z části záleží na formulaci Vaší otázky. Odpověď se může pozdržet v závislosti na počtu dotazů ke zpracování.

PhDr. Ilona Preslová - Help24.cz

Na Vaše dotazy odpovídá PhDr. Ilona Preslová.

Psychologické poradenství a psychoterapie v oblasti závislostí na alkoholu, drogách, hazardních hrách aj. Konzultace a řešení obtížných životních situací a mezilidských vztahů. Supervize.

Více informací viz https://www.preslova.cz

Komunikace po Internetu je méně osobní a klient i poradce mohou zůstat v jisté anonymitě. V našem pojetí odkrýváme identitu poradce, klient tak má možnost seznámit se s odborností a zaměřením poradce. Klient může být v prvních fázích otevření problému otevřenější. Může si postupně formulovat okruh případných dotazů a s pomocí poradce si je postupně zvnitřňovat. Tato neosobní zkušenost může být pro klienta také méně bolestná.

Komunikace neprobíhá v reálném čase (mimo CHATu) a klient má dostatek času k formulování otázek. Na druhé straně se ztrácí výhoda bezprostřednosti reakcí. Klient si může uchovávat záznam komunikace a později se k němu vracet.

 

Mezi potenciální rizika web poradenství patří:

  • v průběhu kontaktu po internetu může někdy docházet k nedorozuměním
  • zpráva nemusí být doručena (technický problém)
  • při této neosobní komunikaci chybí nonverbální složka, což může velmi omezovat klienta i terapeuta
  • klient má bez přímého kontaktu s terapeutem menší možnost odhadnout jeho schopnosti

Zadání dotazu

Dotazy formulujte pokud možno krátce, srozumitelně a výstižně.


close
Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít novinky z Help24.