Váš prohlížeč blokuje reklamy. Podpořte prosím Help24 vypnutím blokování reklam pro tento web.
Přečtěte si: Jak vypnout blokování reklam

Čí život vlastně žiješ?

Jdeme životem a postupně si přivykáme všemu, co děláme, ohodnocujeme veškerou činnost jako atraktivní a pro nás přijatelnou nebo naopak nepřitažlivou a nevyhovující. Co ale způsobuje, že pro mě tak atraktivní a uspokojující činnost je pro jiného nudná a nezáživná? Co způsobuje, že již od ranného dětství se projevujeme jako osobnosti s jasným stylem a touhou dělat pouze určité věci? Bylo to všechno v moci našich vychovávatelů nám ukázat, co je potřeba dělat a tak vytvářet návyk na určitou činnost? Určitě ano. Všichni mi jistě dáte za pravdu, že dobrá práce rodičů se nedá ničím zaměnit, že jejich postupná práce na zdokonalování našich návyků a předávání jejich vidění světa do našeho mozku se nadá opomenout.

TIP: Beckova stupnice pro hodnocení deprese

Čí život vlastně žiješ? - Help24.cz

Na druhé straně se ale nemohu spokojit s faktem, že jediným měřítkem formování našich návyků a s nimi spojené stupnice zážitků při jejich provádění, bylo pouze rodinné zázemí. Své sehrála i škola, kulturní a náboženské prostředí a samozřejmě naši kamarádi. Naše osobnosti se utvářely v prostředí, které jsme si sami nevybrali a díky němu se přesně definovaly veškeré naše návyky.

Nutno říci, že celý soubor těchto předaných informací jsme nasáli z prostředí vytvářeném jinými osobnostmi a jejich světem, který oni sami považovali za správný v lepším případě. V tom horším jsme se již jako mladí jedinci dostávali do situací, kdy předavatel nezvládal sám sebe, choval se jak ani sám nechtěl, a my jako malí a netknutí jsme i tuto věc zformovali jako dobrou, díky principu „Přirozené autority“.

Jak takový princip funguje?

Mozek v době učícího se módu, v době ranného dětství, kdy se plní informacemi, nerozlišuje věci špatné a dobré. Přijímá vše, co dostává od lidí, které si sám definuje jako vzor nebo autoritu, s příznakem pravda.

Čtěte také:  Svědomí našeho sebevědomí

Celý systém lidského vědomí je založen na pravdě. Mozek nemůže fungovat, pokud nestojí na základních hodnotách, které si definoval nebo převzal jako pravdivé. Rozbití těchto pravd může vést až k rozdvojování osobnosti, což je samozřejmě chráněno emocí strachu a nejistoty. Vše, co nám mozek nabízí přichází s příznakem „pravda“. Žitím těchto pravd se cítíme dobře, mozek vyrobil pozitivní emoci na jevišti zážitků – na naše vědomí stavu. Pokud proti sobě stojí dvě pravdy, centrum rozhodování dá přednost té, na kterou je napojena vyšší hodnota emoce. Tak například: tuto práci musím dodělat – pravda, a slíbil jsem, že dnes přijedu domů v sedm, taky pravda. Co vyhraje? Zalovte v paměti a zkuste si sami odpovědět, co přispělo k dokončení rozhodnutí.

Vždy při zkoumání těchto jevů zůstávám v údivu stát nad skutečností, do jaké míry jsem to skutečně já, kolik pravd jsem přijal od svých přirozených autorit a díky nimž žiji jejich život a ne svůj. Nasál jsem do sebe vše, co k mému prostředí patřilo a nyní prožívám svůj život skrze pravdy a hodnoty mých vychovatelů a to až do doby, kdy si uvědomím tuto skutečnost a začnu pracovat na projevování svého skutečného já.

K dispozici mám jeden jediný barometr. Pocit. Jak se cítím, když dané věci dělám? Co prožívám dnes ve své práci a když jdu domů a když jdu sportovat? Prožívám svůj den a na vše mám okamžitou odpověď, pocit. Nějak se cítím, vše prožívám s určitou dávkou emocí. Pozitivních i negativních, těším se nebo s odporem odmítám blížící se činnosti.

Jaký je tedy klíč k dlouhodobému životu s příjemnými pocity?

Za prvé, vzdělání ve čtyřech oblastech, práce, vztahy, peníze a zdraví. Poznání správného jednání v těchto okruzích nás vede k správnému rozhodování, což dlouhodobě přináší plnější život bez depresí.

Čtěte také:  Psychický teror na pracovišti

Za druhé sebepoznání, jež vede k jasné profilaci sebe sama, bez uplatňování filtrů z minulosti typu, co by se mělo. Zde objevujeme zcela novou osobnost, zakuklenou ve snech a přáních, toužící se projevit již celá léta, jež díky naučeným metodám projevu, nebyla puštěna ke kormidlu rozhodování. Její požadavky byly totiž často velmi riskantní, finančně neúnosné a již samo přemýšlení nad její cestou tě přivádělo do slabosti. Tato skrytá osoba, jež nemá nic společného s výchovou a není v žádném případě kopií našich zroditelů, je naším skutečným já. Její originalita je jasná v rodinách s více dětmi, nejlépe trojčaty. Stejní rodiče, stejná výchova, stejné prostředí, stejné vedení k návykům, ale zcela jiné sny, zcela jiné životní cíle a projevy.

Právě jsme se dopátrali dvou osobností v životě každého jednotlivce. Té naučené z dětství a té jakoby vrozené, žijící si vždy po svém, nezávislé na převzatých filtrech. Jistě si vzpomínáme na nekonečný vnitřní dialog, vedený již od dětství v nás samých o své ideální práci, co budu jednou určitě dělat. O svém ideálním životním partnerovi, o jeho kráse a schopnostech. O množství vydělaných peněz a o nádheře, kterou se jednou obklopím, až to všechno vydělané dám na hromadu. I o svém nádherném, nestárnoucím těle, vždy plném energie.

S přibývajícím věkem a se stále dokola uplatňovanými návyky z doby výchovy se více a více lidí nedokáže zbavit té své staré košile, převléknout se a pustit ke kormidlu toho zakukleného snáře. Dát mu moc nad řízením osudu a tak zbavit moci všechny staré návyky z dětství, stejně pouze převzaté od jiných.

Nadešel čas se postavit na své vlastní skutečné nohy, přestat se bát a vykročit cestou realizace sebe sama. Poznání již máme a strach překonáme určitě společně. Jak? Vedením vnitřního rozhovoru se sebou samým.

Čtěte také:  Setkání jako základ terapeutického svazku

Úkoly

  • Uvědom si, kdo skutečně jsi a kým by jsi chtěl být.
  • Zkus si představit jakou osobností by jsi se chtěl stát a jakou práci bys rád vykonával.
  • A nyní se podívej, kdo jsi dnes.
  • Vidíš rozdíl? Pokud ano, tak žiješ život svých vychovatelů a potřebuješ změnit směr.
  • Rozhodni se dnes, že půjdeš cestou svých snů.

Autor: Aleš Kalina
Zdroj: http://www.mamdepku.cz